Concentrator

De Concentrator is een industriële PC uitgerust met het enovates Charge Point Management System (CPMS) dat maximaal 500 netwerknodes kan aansturen. Een netwerknode ka een autonoom laadpunt zijn of een laadpaal met mastermodule die tot 8 laadpunten beheert. Zo kunnen tot 4.000 laadpunten beheerd worden.

Het CPMS-programma geniet van automatische updates, onderhoud en ondersteuning van op afstand. Zo blijft uw netwerk altijd up to date, nu en in de toekomst.